Informerat samtycke för deltagare

INFORMERAT SAMTYCKE

Vänligen observera att du endast kan delta om du är:

 • 16 – 29 år och bosatt i Österrike, Danmark, Ungern, Norge, Spanien, Sverige eller Storbritannien.
 • 18 – 29 år och bosatt i Italien eller Litauen.

Minderåriga i åldern 13–15 år och 13–17 år som deltar i YouCount-projektet i Italien och Litauen kan endast delta tillsammans med YouCount-forskarna och efter skriftligt medgivande från föräldrar/vårdnadshavare.
Är du osäker på vad som gäller för dig? Vänligen fråga någon av de svenska YouCount-forskarna Martin Bergman, Tomas Kjellqvist eller Ann Mutvei Berrez, eller projektkoordinatorn Reidun Norvoll (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Välkommen till YouCount-projektet!

Du är inbjuden att delta i YouCount-projektet som en ung medborgarforskare, och utforska social inkludering för unga människor! Här får du information om projektet, vem som kan delta och vad deltagandet kommer att innebära.

Syftet med YouCount och appstudien

YouCounts appstudie är en del av det större YouCount-projektet som grundades av Europeiska kommissionen och pågår från februari 2021 till januari 2024.

Syftet med YouCount-projektet är att utveckla kunskap och innovationer för att öka ungdomars sociala inkludering. Detta görs genom medborgarforskning, där unga medborgarforskare samarbetar med professionella forskare och använder YouCount-appen för att bidra med observationer och erfarenheter kring social inkludering i sin vardag.

YouCount-projektet inkluderar lokala projekt med ungdomar i nio europeiska länder – Österrike, Danmark, Ungern, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien – med fokus på olika aspekter av social inkludering, såsom möjligheter till deltagande i arbetsliv eller socialt liv, känsla av social tillhörighet till en plats eller andra människor, och aktivt medborgarskap genom möjligheten att påverka beslutsfattande i lokalsamhället.

I projektet använder vi flera olika metoder för datainsamling, såsom intervjuer och workshops med ungdomar i mindre grupper. Dessutom har vi skapat “YouCount-appen” tillsammans med ungdomar och SPOTTERONs EU-baserade medborgarforskningsplattform (www.spotteron.net), som också är projektpartner. Appstudien kan hjälpa unga människor att höja sina röster, hjälpa oss att förstå mer om de möjligheter och utmaningar som unga människor står inför, och hitta möjliga lösningar både för de länder som deltar i projektet och resten av Europa.

Du kan hitta mer information om YouCount på projektets webbplats: ☛ YouCount - Social Citizen Science (youcountproject.eu)

Varför blir du ombedd att delta?

För att du är mellan 13–29 år och har visat intresse för att uttrycka dina åsikter kring social inkludering i YouCount-projektet i något av de nio europeiska länderna, eller genom att öppna YouCount-appen.

Vem kan delta i appstudien?

Vi bjuder in ungdomar i åldrarna 13–29 att delta i projektet. På grund av juridiska restriktioner för forskning som skiljer sig åt mellan de nio europeiska länderna, är följande grupper inbjudna:

 • Grupp 1: ungdomar mellan 16–29 år som bor i Österrike, Danmark, Ungern, Norge, Spanien, Sverige eller Storbritannien.
 • Grupp 2: ungdomar mellan 18–29 år som bor i Italien eller Litauen.

Om du är 13–15 år i grupp 1 eller 13–17 år i grupp 2 kan du endast delta i appstudien i samförstånd med de svenska YouCount-forskarna Martin Bergman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Tomas Kjellqvist (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller Ann Mutvei Berrez (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), samt med skriftligt samtycke från föräldrar/vårdnadshavare, inklusive den e-postadress som du använder för att registrera dig på plattformen. Mejladressen används enbart för att kunna koppla ihop föräldrar/vårdnadshavare och ungdomen för att dokumentera samtycket. Du kan fortfarande välja att hålla ditt pseudonym i appen för dig själv.

Vem är ansvarig för forskningsprojektet?

I projektet deltar 11 partners från de nio länderna i Europa. Oslo Metropolitan University (OsloMet) är koordinator och ansvarigt för projektet och appstudien i ett gemensamt ansvarsavtal med övriga partners.

Övriga partners är:

 • The University of Central Lancashire (Storbritannien)
 • Vetenskap & Allmänhet (Sverige)
 • Södertörns högskola Stockholm (Sverige)
 • Universität Wien (Österrike)
 • ESSRG Environmental Social Science Research Group (Ungern)
 • Aalborg University (Danmark)
 • Kaunas University of Technology (Litauen)
 • Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italien)
 • Foundation Deusto (Spanien)
 • SPOTTERON Citizen Science

Projektets första tio partners ansvarar för forskning och databearbetning. SPOTTERON behandlar bara de projektspecifika uppgifter som samlas in i YouCount-appen på uppdrag av konsortiet, utöver de uppgifter som du gav när du registrerade dig på SPOTTERON-plattformen, för vilka SPOTTERON har sin egen rättsliga grund för behandling (se deras användarvillkor).

Vad innebär deltagande för dig?

Först registrerar du dig på SPOTTERON-plattformen genom att ange ditt land, födelsedatum, e-postadress och ett användarnamn (pseudonym). Plattformen är tillgänglig i Apple App Store, Google Play, eller via webbapplikationen på YouCounts webbplats. I projektappen måste du välja en pseudonym som användarnamn. Om du vill kan du koppla en icke-identifierbar bild till din profil, men kom ihåg att den inte får visa ditt ansikte eller på annat sätt avslöja din eller andras identitet.

Därefter kan du använda den interaktiva kartan i appen för att leta upp platsen du befinner dig på, registrera dina observationer, upplevelser och möjligheter relaterade till ungas sociala inkludering, svara på frågor och lägga upp bilder och text. Dessutom kan du ge feedback till andra ungdomar och delta i diskussioner med dem. Du kan också bli inbjuden att delta i framtida studier i YouCount-projektet via appen. Det finns även möjligheter att göra en del statistisk analys för alla appanvändare.

Du kan bestämma hur mycket information du delar. Det finns möjligheter att stänga av appens åtkomst till din enhets platstjänst, och att dölja observationer för övriga appanvändare. Du kan också välja att gå till en annan offentlig plats och dela dina kommentarer och observationer därifrån.

Uppgifterna du delar kommer att användas av de nationella och europeiska forskarteamen för att ta fram statistik eller göra innehållsanalyser, i syfte att utveckla kunskap om positiva drivkrafter för ungas sociala inkludering och möjliga lösningar på ungas utmaningar.

Vilka är riskerna och fördelarna med att delta?

Genom att delta i appstudien kan du lära dig mer om social inkludering och andra ungas erfarenheter. Du får även möjlighet att uttrycka dina egna erfarenheter och att delta i andra delar av projektet.

Ingen fysisk, social, ekonomisk, psykologisk eller juridisk skada förväntas i forskningsprojektet..

Vänligen observera att YouCount-appen är en interaktiv och öppen app. Tänk därför noga igenom vilken typ av information du delar om dig själv och andra och var medveten om att uppgifterna kan återanvändas av andra. Precis som för alla öppna sociala medieplattformar finns en risk för olämpligt eller obehagligt innehåll. Forskarna kommer därför kontinuerligt att övervaka appen under projektperioden. Dessutom kan du alltid rapportera incidenter i appen (genom att flagga eller blockera andra användare eller innehåll). Ta alltid kontakt med den svenska forskargruppen om du upplever att någon missköter sig i appen.

MEN: Om du använder en hemlig pseudonym istället för ditt riktiga namn, och inte laddar upp personlig information som gör dig direkt eller indirekt igenkännbar, så kommer inte andra användare kunna ta reda på din identitet.

Deltagande är frivilligt

Deltagande i projektet är helt frivilligt. Du kan själv välja om, när och hur du vill bidra. Du kan alltid själv välja om du vill dela eller dölja kartkoordinater, eller helt dölja en observation från andra användare. På så sätt kan endast administratörer och moderatorer se innehållet och platsen för din uppladdning.

Du kan också enkelt dra dig ur studien genom att ta bort ditt användarkonto eller personuppgifter från appen och be en av forskarna att radera eventuella exporterade personuppgifter från projektets forskningsdatabas. Dina personuppgifter kommer då att raderas från SPOTTERON-databasen vid nästa uppdatering. Det innebär inga negativa konsekvenser för dig om du väljer att inte delta eller senare beslutar dig för att dra dig ur studien.

Hur kommer data att hanteras?

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta informationsbrev. Vi kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Endast SPOTTERON kommer att ha tillgång till och lagra ditt namn, födelsedatum och e-postadress. De personuppgifter du angav för ditt användarkonto när du registrerade dig på plattformen kommer att lagras säkert på plattformen. Forskargrupperna kommer endast att ha tillgång till pseudonymiserad data.

Varje partner kommer att utse en forskare som ansvarar för att exportera (kopiera) pseudonymiserade datafiler från SPOTTERON-plattformen. De kopierade filerna kommer att lagras på ett konfidentiellt och säkert sätt på de båda ansvariga institutionerna Vetenskap & Allmänhet och Södertörns Högskola, genom lösenordsskyddade datorsystem. Data kommer att bearbetas och analyseras av det svenska forskarteamet och av en större arbetsgrupp som består av forskare från EU-länder och två länder utanför EU (Norge och Storbritannien).

Delar av den pseudonymiserade informationen (statistik, bilder och text) kommer att användas i publikationer, presentationer och som information till allmänheten, utan att avslöja din identitet.

Vad kommer att hända med dina personuppgifter när forskningsprojektet är över?

För att andra ska kunna lära sig av projektet och hur en medborgarforskningsapp kan se ut kommer appen att vara öppen för allmänheten på SPOTTERON-plattformen fram till den 31 december 2024. Då raderar SPOTTERON innehållet och all personlig användarinformation från appen inom 14 dagar.

Du är välkommen att delta i andra medborgarforskningsprojekt med ditt användarkonto. Om du vill radera dina användardata kan du göra det när som helst direkt i YouCount-appen, utan fördröjning. För att radera användardata navigerar du till inställningssidan via huvudmenyn, där du hittar möjligheten att radera alla dina personuppgifter. Efter att ha angett ditt lösenord och bekräftat valet raderas all data omedelbart. Detta är permanent och kan inte ändras.

När projektet avslutas anonymiseras all data för framtida analyser och publikationer.

Vad ger oss rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke.

Data Protection Services (Sikt) har utifrån ett avtal med OsloMet bedömt att behandlingen av personuppgifter i YouCount-projektet är i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Så länge du kan identifieras genom de insamlade uppgifterna har du rätt att:

 • komma åt dina personuppgifter
 • begära att dina personuppgifter raderas
 • begära att felaktiga personuppgifter rättas
 • få en kopia av dina personuppgifter
 • skicka ett klagomål till dataskyddsombudet eller den norska dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter

Var kan jag få mer information?

Om du har frågor om projektet, eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta någon av forskarna i den svenska arbetsgruppen:

OsloMet:

Med vänliga hälsningar,
Reidun Norvoll (Koordinator, OsloMet), Martin Bergman (Projektledare, Vetenskap & Allmänhet)

Samtycke

 • Du har mottagit och förstått information om YouCount-projektet och appstudien och har fått möjlighet att ställa frågor.
 • Som en del i nedladdnings- och registreringsprocessen för YouCount-appen godkänner du användarvillkoren ovan.
 • Du bekräftar också att du är 16 år eller äldre (eller 18 år och bor i Italien eller Litauen). Om du är minderårig bekräftar du att du har kontaktat någon av forskarna i arbetsgruppen och lämnat skriftligt samtycke från föräldrar/vårdnadshavare innan deltagande.
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931