Prisijunkite prie YouCount App

Kviečiame tapti piliečių mokslininkais! Ar galite nustatyti, kur jaunimas jaučiasi įtrauktas, pasidalydami savo patirtimi?

Naudodamiesi programėle YouCount galite prisidėti prie geresnių žinių apie jaunimo galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Kartu su devynių Europos šalių - Austrijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vengrijos ir Švedijos - jaunimu galite sudaryti socialinės įtraukties galimybių žemėlapį ir dalytis kasdiene dalyvavimo, priklausymo ir pilietiškumo patirtimi savo bendruomenėje. Galite dalintis informacija apie vietas, kuriose leidžiate laiką, savo veiklas, žmones, su kuriais leidžiate laiką, ir ką šios vietos, žmonės ir veikla jums reiškia. Kada jaučiate, kad priklausote bendruomenei ir dalyvaujate visuomenės ir vietos bendruomenės gyvenime? Kada jaučiate, jog esate palaikomas/-a, stiprus/-i ir girdimas/a? Jūs geriau nei bet kas kitas žinote apie kasdienę įtrauktį ir atskirtį.

 

Atsisiųskite YouCount App savo išmaniajam telefonui

IOS-AppStoreBadge_300x90px.png    Android-AppStoreBadge_300x90px.png

 

Kviečiame 13-29 metų amžiaus jaunuolius dalyvauti projekte. Dėl devyniose projekte dalyvaujančiose Europos šalyse taikomų teisinių apribojimų tyrimams, kiekvienoje šalyje leidžiama amžiaus grupė gali skirtis.
Sužinokite daugiau mūsų Informuotame sutikime dalyviams ir sužinokite, ar galite prisijungti!

 

 

 

ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931