Bli med i YouCount-appen

Vi inviterer deg til å bli en ung medforsker! Ved å dele dine erfaringer kan du identifisere hvor og hvordan ungdom føler seg inkludert i samfunnet.

Med YouCount-Appen kan du bidra til at vi får bedre kunnskap om unges muligheter til å bli inkludert og delta i samfunnet. Sammen med unge fra ni europeiske land – Norge, Sverige, Danmark, Østerrike, Ungarn, Litauen, Italia, Spania og Storbritannia – kan du vise hvor og hvordan ungdom har mulighet til å bli sosialt inkludert og dele dine erfaringer med deltakelse, tilhørighet og medborgerskap i lokalmiljøet ditt. Du kan dele hvilke steder du er, hvilke aktiviteter du driver med, hvem du er sammen med og hva disse stedene, aktivitetene og personene betyr for deg. Når føler du at du hører til og deltar i samfunnet og lokalmiljøet? Hva får deg til å føle at du blir støttet og at din stemme teller?

 

Last ned YouCount-appen for din smarttelefon

IOS-AppStoreBadge_300x90px.png    Android-AppStoreBadge_300x90px.png

 

Vi inviterer ungdom i alderen 13-29 til å delta i prosjektet. På grunn av juridiske restriksjoner for forskning som varierer mellom de ni deltakende europeiske landene, kan den tillatte aldersgruppen variere fra land til land. Finn ut mer i informert samtykke for deltakere for å se om du kan bli med!

 

 

 

ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931