Gå med i YouCount-appen

Du är inbjuden att bli en medborgarforskare. Kan du identifiera var unga känner sig inkluderade genom att dela med dig av dina erfarenheter?

Med YouCount-appen kan du hjälpa till att skapa kunskap om ungas delaktighet i samhället. Tillsammans med ungdomar från nio europeiska länder – Danmark, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Ungern och Österrike – kan du dela med dig av dina upplevelser av delaktighet i vardagen. Du kan dela vilka platser du brukar vara på, vilka aktiviteter du deltar i, vilka du umgås med, och vad dessa platser, människor och aktiviteter betyder för dig i vardagen. När känner du dig som en del av samhället och platsen där du bor? Vad ger dig stöd, styrka och en känsla av att du räknas? Ingen vet bättre än du hur dina egna erfarenheter av delaktighet ser ut.

 

Ladda ner YouCount-appen till din smartphone

IOS-AppStoreBadge_300x90px.png    Android-AppStoreBadge_300x90px.png

 

Vi bjuder in ungdomar i åldern 13-29 år att delta i projektet. På grund av rättsliga restriktioner för forskning som skiljer sig åt mellan de nio deltagande europeiska länderna kan den tillåtna åldersgruppen variera från land till land.
Läs mer i vårt informerade samtycke för deltagare för att se om du kan vara med!

 

 

 

ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931