Informeret samtykke for deltagere

SAMTYKKEERKLÆRING

Bemærk venligst at du kan deltage, hvis du er:

 • 16-29 år og lever i Østrig, Danmark, Ungarn, Norge, Spanien, Sverige og UK
 • 18-29 år og lever i Italien eller Litauen

Mindreårige der er medlemmer at YouCount projektet i alderen 13-15 år og 13-17 år i Italien og Litauen kan kun deltage i samarbejde med YouCounts forskere på betingelse af en visning af underskrevet forældre/værge samtykke.
Er du i tvivl? Kontakt venligst din lokale YouCount forsker Cathrine Winther (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller projektkoordinatoren Reidun Norvoll (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Velkommen til YouCount projektet!

Du er inviteret til at være en del af YouCount projektet som en ung medforsker, der undersøger social inklusion for unge! Vi vil her give dig information om projektet, hvem der kan deltage, og hvad det involverer at deltage.

Meningen med YouCount og App-studiet

Studiet af YouCount Appen er en del af det større YouCount projekt oprettet af Europa-Kommissionen og løber fra februar 2021 til januar 2024.

Målet for YouCount projektet er at udvikle ny viden og innovationer, der kan øge den sociale inklusion af unge gennem Youth Citizen Science, hvor unge deltager som unge medforskere (co-researchers). De unge medforksere vil arbejde sammen med professionelle forskere i teams og/eller levere observationer af deres erfaringer med social inklusion i deres dagligdag gennem YouCount appen.

Projektet inkluderer lokale projekter med unge mennesker i ni Europæiske lande – Østrig, Danmark, Ungarn, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Sverige og UK – der alle fokuserer på forskellige aspekter af social inklusion som muligheder for social deltagelsei dit arbejds- og sociale liv, en følelse af socialt tilhørsforholdtil et sted eller andre mennesker eller aktivt medborgerskabgennem muligheden for at influere lokalsamfundet.

I projektet anvender vi forskellige metoder til at indsamle data, dette er metoder som: Interviews og workshops, der involverer mindre grupper af unge mennesker. Desuden har vi sammen med unge og den EU baseret SPOTTERON Citizen Science platform (www.spotteron.net), der også af partner af projektet, skabt ”YouCount appen”. App-studiet kan styrke de unges stemme, og hjælpe os med at forstå mere om mulighederne og udfordringerne som unge mennesker møder og finde mulige løsninger i hvert enkelt land såvel som på tværs af Europa

Du kan finde mere information om YouCount projektet på projektets hjemmeside: ☛ YouCount - Social Citizen Science (youcountproject.eu)

Hvorfor er du blevet spurgt, om du vil deltage?

Da du er mellem 13 og 29 år og har vist interesse for at dele dine syn og oplevelser med social inklusion, med YouCount projektet i ét af de ni Europæiske lande, eller ved at åbne YouCount Appen.

Hvem kan deltage i App-studiet?

Vi inviterer unge mennesker I alderen 13-29 år til at deltage i projektet. Grundet forskellige lovmæssige begrænsninger mellem de ni deltagende Europæiske lande er følgende grupper inviteret:

 • Gruppe 1: Unge mellem 16- og 29 år, der lever i Østrig, Danmark, Ungarn, Norge, Spanien, Sverige eller UK
 • Gruppe 2: Unge mellem 18- og 29 år, der lever i Italien eller Litauen.

Hvis du er mellem 13-15 år i gruppe 1 eller 13-17 år i gruppe 2, så kan du kun deltage i App-studiet i enighed med den ansvarlige forsker Cathrine Winther (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i Danmark, og hvis du fremviser et forældre/værge underskrevet samtykke med den e-mailadresse, du har brugt til at tilmelde dig appen. E-maiadressen er udelukkende grundet, at vi skal kunne forbinde forældrene til den unge for at kunne dokumentere samtykket. Du kan stadig selv vælge det pseudonym, du ønsker at anvende i appen.

Hvem er ansvarlig for forskningsprojektet?

Projektet involverer 11 partnere for de ni Europæiske lande. Oslo Metropolitan University (OsloMet) er koordinator og ansvarlig for hele projektet og app-studiet er i et delt ansvar med projektets partnere.

De andre partnere er følgende:

 • The University of Central Lancashire (UK)
 • Vetenskap Allmänhet (Sweden)
 • Södertörn University Stockholm (Sweden)
 • Universität Wien (Austria)
 • ESSRG Environmental Social Science Research Group (Hungary)
 • Aalborg University (Denmark)
 • Kaunas University of Technology (Lithuania)
 • Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italy)
 • Foundation Deusto (Spain)
 • SPOTTERON Citizen Science Platform

De første ti partnere er ansvarlige for forskningen og behandlingen af data. SPOTTERON behandler kun projekt-specifikt data, der indsamles i YouCount appen på vegne af konsortiet, undtagen de data, du har givet ved tilmelding til SPOTTERON-platformen, som SPOTTERON har deres eget juridiske grundlag for at behandle (jf. deres brugsvilkår).

Hvad involverer det at deltage for dig?

For det første tilmelder du dig SPOTTERON platformen med dit land, fødselsdato, e-mailadresse og et selvopfundet brugernavn (pseudonym). Platformen er tilgængelig i Appels App Store, Google Play eller via web-appen på YouCounts hjemmeside. I projektets app skal du vælge et pseudonym som brugernavn. Hvis du vil, kan du vælge et ikke identificerbart profilbillede, men husk at det ikke må vise dit ansigt eller på andre måder afsløre din eller andres identitet.

Herefter kan du anvende appen til at spotte, det sted, hvor du befinder dig på det interaktive kort og beskrive dine observationer, oplevelser og muligheder der er for social inklusion af unge mennesker, svare på spørgsmål og tilføje billeder og tekst. Herudover kan du også give feedback til andre deltagende unge og deltage i diskussioner med dem. Du kan også få muligheden for at blive inviteret til andre fremtidige studier i YouCount projektet gennem appen. Der er også mulighed for at lave nogle statiske analyser for alle app-brugere.

Under alle omstændigheder kan du selv vælge, hvor meget information du vil dele. Der er muligheder for at tilbagekalde adgangen til din lokationstjeneste på din enhed og gennem spots, lokationer og observationer for andre i appen. Du kan også vælge at gå til et andet offentligt sted og angive dine kommentarer derfra.

Den data du tilføjer vil blive anvendt af det lokale Europæiske forskerteam til at lave statistikker eller analysere tekst for at lære mere om positive drivkræfter og mulige løsninger på udfordringer for unge.

Hvilke risici og fordele er der ved at deltage?

Ved deltagelse i app-studiet kan du lære mere om social inklusion og andre unge menneskers erfaringer og oplevelser. Du får også muligheden for at sætte ord på dine egne oplevelser og at deltage i andre dele af projektet

Der er ingen forventet fysik-, social-, økonomisk-, psykologisk- eller lovligskade forbundet med denne forskning.

Bemærk venligst at YouCount appen er et interaktivt og åbent socialt medie. Overvej af den grund grundigt hvilken information om dig selv eller andre du gør tilgængelig, da dataen kan blive brugt af andre brugere. Som ved alle sociale medie platforme vil der være en risiko for upassende eller ubehageligt indhold. Forskerne vil af den grund konstant monitorere appen gennem hele projektets forløb. Desuden kan du altid rapportere hændelser enten i selve appen (ved at markere eller blokere andre brugeres indhold). Vær venlig altid at tage kontakt til projektets forskningsteam, hvis du oplever nogen form for dårlig adfærd.

MEN: Hvis du ikke oplyser dit rigtige navn, men et hemmeligt pseudonym og ikke uploader personlig information, der gør dig direkte eller indirekte identificerbar, vil de andre brugere af appen ikke kende til din identitet.

Deltagelse er frivilligt

Deltagelsen i projektet i komplet frivillig. Du kan frit vælge hvor og hvordan du vil deltage. Du kan altid selv vælge om du vil dele eller gemme dine kortkoordinator for andre eller gemme et bidrag for andre. På denne måde er det kun administratorer og moderatere, der kan se hvilket indhold og spots du uploader.

Du kan også nemt trække dig tilbage fra studiet ved at fjerne din bruger eller personlige data fra appen og spørge din lokale forsker om at slette muligt personlig data fra projektets research database. Din personlige data vil konsekvent blive slettet fra SPOTTERON databasen ved den næste dataopdatering. Der vil ikke være nogen negative konsekvenser, hvis du vælger ikke at deltage eller senere beslutter dig for at trække dig ud.

Hvordan vil dataen blive behandlet?

Vi vil kun anvende din personlige data til formålet/formålene beskrevet i dette brev. Vi vil behandle din data med fortrolighed og i overensstemmelse persondataloven (Genreral Data Protection and Pesonal Data act også kaldt GDPR).

Kun SPOTTERON vil have adgang til at opbevare dit private navn, fødselsdato og e-mailadresse. Den personlige data du angiver for din personlige bruger, når du oprettere dig på appen vil blive gemt sikkert på platformen. Forskerteamsne vil kun have adgang til den pseudonyme data.

Hver institutions partner vil udpege en forsker, der vil være ansvarlig for at eksporterer (kopier) det pseudonyme data fra SPOTTERON platformen. Den kopieret data vil blive gemt på en fortrolig og sikker måde ved institutionen Aalborg Universitet ved brug af et computer adgangskode sikkerhedssystem. Dataen vil blive behandlet og analyseret af det lokale forskerteam og det tværgående forskningsteam bestående af forskere fra forskellige EU-lande og to lande udenfor EU (Norge og UK).

Dele af den pseudonyme data (statistik, billeder og tekstfelt) vil blive brugt i publikationer og præsentationer, og som information til offentligheden uden at oplyse din identitet.

Hvad vil der ske med dine personlige data i slutningen af forskningsprojektet?

For at give andre muligheden for at lære af projektet, og hvordan en app for Citizen science kan se ud, vil appen være åben for offentligheden på SPOTTERON platformen indtil 31. december 2024. Herefter vil SPOTTERON slette indhold og personlig brugerinformation på appen indenfor 14 dage.

Du er velkommen til at deltage i andre Citizen science projekter der er tilgængelige på platformen med din bruger. Hvis du beslutter at slette din brugers data, kan du gøre dette til enhver tid direkte i YouCount-appen uden nogen forsinkelse. For at gøre dette, skal du gå til indstillingspanelet via hovedmenuen, hvor kan finde kontaktfladen til en fuldstændig sletning af dine personlige data. Efter du har skrevet din adgangskode og godkendt, vil dataen øjeblikligt blive slettet. Dette er permanet og kan ikke gøres om.

Når projektet slutter, vil forskerne anonymisere alt dataen for fremtidig analyse og publikationer.

Hvad giver os retten til at behandle dine personlige data?

Vi vil behandle dine personlige data på baggrund af dit samtykke.

Baseret på en enighed i vurdering af behandlingen af personoplysninger mellem OsloMet og Data Protection Services (Sikt), er dette projekt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Dine rettigheder

Så længe du kan identificeres i den indsamlede data, så har du krav på:

 • adgang til din personlige data, der bliver behandlet
 • anmode om at få dine personlige data slettet
 • anmode om at få rettet/korrigeret in korrekte personlige data
 • modtage en kopi af dine personlige data (data portabilitet), og
 • sende en klage til Data Protection Officer eller til Datatilsynet i Danmark med hensyn til behandlingen af dine personlige data.

Hvor kan jeg finde ud af mere?

Hvis du har spørgsmål omkring projektet eller ønsker at udøve din rettigheder, kontakt venligst:

Aalborg Universitet:

OsloMet:

Venlig hilsen,
Reidun Norvoll (Koordinator, OsloMet), Michael Søgaard Jørgensen (Projekt leder Aalborg Universitet)

Samtykke

 • Du har modtaget og forstået informationen om YouCount projektet og YouCount app-studiet og er blevet givet muligheden for at stille spørgsmål.
 • Som en del af downloadingen og registreringen som en bruger på YouCount appen, samtykker du til ovenstående betingelser.
 • Du godkender også din erkendelse af, at du er enten 16 år eller ældre (eller 18 år og lever i Italien eller Litauen). Eller, hvis du er mindreårig, at du har kontaktet den lokale forsker, og har givet et underskrevet samtykkebrev fra din forældre/værge inden deltagelse.
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931