Informert samtykke til deltakere

SAMTYKKE

Vær oppmerksom på at du kun kan delta hvis du er:

 • 16 - 29 år bosatt i Norge, Danmark, Sverige, Østerrike, Ungarn, Spania, eller Storbritannia
 • 18 - 29 år bosatt i Italia eller Litauen

Mindreårige som tilhører YouCount-prosjektet i alderen 13-15 år (13-17 år i Italia og Litauen) kan kun delta i samarbeid med YouCount-forskerne og etter skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.
Er du i tvil? Spør din lokale YouCount-forsker Ingar Brattbakk (e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller prosjektkoordinator Reidun Norvoll (e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Velkommen til YouCount-prosjektet!

Du er invitert til å delta i YouCount-prosjektet som en ung forsker som utforsker sosial inkludering for unge! Vi vil her gi deg informasjon om prosjektet, hvem som kan delta og hva deltakelsen vil innebære.

Formålet med YouCount og appstudien

YouCount’s appstudie er en del av det større YouCount-prosjektet finansiert av EU-kommisjonen og varer fra februar 2021 til januar 2024.

Målet med YouCount-prosjektet er å utvikle ny kunnskap og innovasjoner for å øke sosial inkludering av ungdom gjennom folkeforskning hvor ungdom deltar som medforskere. De unge medforskerne jobber sammen med profesjonelle forskere i team og/eller leverer observasjoner av sine erfaringer med sosial inkludering i hverdagen i YouCount-appen.

YouCount-prosjektet inkluderer lokale prosjekter med unge mennesker i ni europeiske land – Norge, Danmark, Sverige, Ungarn, Italia, Litauen, Spania, Østerrike og Storbritannia – med fokus på ulike aspekter ved sosial inkludering. Det handler om muligheter for sosial deltakelse i samfunn/arbeidsliv, følelse av sosial tilhørighet til et sted eller andre mennesker, eller aktivt medborgerskap gjennom muligheten til å påvirke politikkutforming eller lokalsamfunnet ditt.

I prosjektet bruker vi mange ulike datainnsamlingsmetoder som intervjuer og workshops som involverer mindre ungdomsgrupper. I tillegg har vi laget YouCount-appen sammen med ungdom og den EU-baserte SPOTTERON Citizen Science-plattformen (www.spotteron.net) som også er prosjektpartner. Appstudien kan styrke stemmene til unge mennesker, hjelpe oss til å forstå mer om mulighetene og utfordringene unge mennesker står overfor og finne mulige løsninger i hvert land så vel som over hele Europa.

Du finner mer informasjon om YouCount på prosjektets nettside: ☛ YouCount - Social Citizen Science (youcountproject.eu)

Hvorfor er du invitert til å delta?

Fordi du er mellom 13 og 29 år og har vist interesse for å uttrykke dine synspunkter og erfaringer med sosial inkludering i YouCount-prosjektet i et av de ni europeiske landene, eller ved å åpne YouCount-appen.

Hvem kan delta i appstudien?

Ungdom i alderen 13-29 år inviteres til å delta i prosjektet. På grunn av juridiske restriksjoner for forskning som varierer mellom de ni deltakende europeiske landene, inviteres følgende grupper:

 • Gruppe 1: ungdom mellom 16 og 29 år som bor i Norge, Danmark, Sverige, Østerrike, Ungarn, Spania, eller Storbritannia.
 • Gruppe 2: ungdom mellom 18 og 29 år bosatt i Italia eller Litauen.

Hvis du er 13-15 år i gruppe 1 eller 13-17 år i gruppe 2, kan du kun delta i appstudien etter avtale med ansvarlig forsker Ingar Brattbakk (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ved OsloMet i Norge og dersom du leverer et skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte inkludert e-postadressen du bruker for å registrere deg på plattformen. E-postadressen er kun fordi vi trenger å kunne knytte sammen foreldre og ungdom for å dokumentere samtykket. Du kan fortsatt beholde pseudonymet du velger å bruke i appen for deg selv.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Prosjektet involverer 11 partnere fra ni europeiske land. OsloMet – storbyuniversitetet er koordinator og ansvarlig for hele prosjektet og appstudien i en felles ansvarsavtale med partnerne.

De andre partnerne er følgende:

 • University of Central Lancashire (Storbritannia)
 • Vetenskap & Allmänhet (Sverige)
 • Södertörns universitet i Stockholm (Sverige)
 • Universität Wien (Østerrike)
 • ESSRG Environmental Social Science Research Group (Ungarn)
 • Aalborg Universitet (Danmark)
 • Kaunas teknologiske universitet (Litauen)
 • Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia)
 • Foundation Deusto (Spania)
 • SPOTTERON Citizen Science

De ti første partnerne er ansvarlige for forskning og behandling av data. SPOTTERON behandler kun de prosjektspesifikke dataene som samles inn i YouCount-appen på vegne av konsortiet, bortsett fra dataene du oppga da du registrerte deg på SPOTTERON-plattformen, som SPOTTERON har sitt eget juridiske grunnlag for å behandle (ref. deres vilkår for bruk).

Hva innebærer deltakelse for deg?

Først registrerer du deg på SPOTTERON-plattformen med ditt land, fødselsdato, e-postkonto og selvlaget brukernavn (pseudonym). Plattformen er tilgjengelig i Apple App Store, Google Play, eller via nettapplikasjonen på YouCount-nettstedet. I prosjektappen må du velge et pseudonym som brukernavn. Hvis du vil, kan du laste opp et ikke-identifiserbart bilde knyttet til profilen din, men husk at det ikke må vise ansiktet ditt eller på annen måte avsløre din eller andres identitet.

Deretter kan du bruke appen til å oppdage stedet du er på i det interaktive kartet og registrere dine observasjoner, opplevelser og muligheter knyttet til sosial inkludering for ungdom, svare på spørsmål og levere bilder og tekst. I tillegg kan du gi tilbakemelding til andre deltakende ungdommer og delta i diskusjoner med dem. Du kan også bli invitert til å delta i fremtidige studier i YouCount-prosjektet gjennom appen. Det er også muligheter for å gjøre noen statistiske analyser for alle appbrukere.

Du kan selv bestemme hvor mye informasjon du deler. Det er muligheter for å tilbakekalle tilgang til posisjonstjenesten via enheten din, og skjule spotter, posisjon og observasjoner for publikum i appen. Du kan også velge å gå til et annet offentlig sted og gi dine kommentarer derfra.

Dataene du gir vil bli brukt av de lokale og europeiske forskergruppene til å lage statistikk eller innholdsanalyser av teksten for å lære mer om positive drivere for sosial inkludering for unge mennesker og mulige løsninger på utfordringer for ungdom.

Hva er risikoen og fordelene ved å delta?

Ved å delta i appstudien kan du lære mer om sosial inkludering og andre unges erfaringer. Du får også mulighet til å gi uttrykk for egne erfaringer og delta i andre deler av prosjektet.

Ingen fysisk, sosial, økonomisk, psykologisk eller juridisk skade er forventet i denne forskningen.

Vær oppmerksom på at YouCount-appen er en interaktiv åpen app. Tenk derfor nøye gjennom hva slags informasjon du deler om deg selv eller andre, og vær oppmerksom på at dataene kan bli gjenbrukt av andre. Som for alle sosiale medieplattformer kan det være en risiko for upassende eller ubehagelig innhold. Forskerne vil derfor kontinuerlig overvåke appen i løpet av prosjektperioden. I tillegg kan du alltid rapportere hendelser enten i selve appen (ved å flagge eller blokkere andre brukere eller innhold). Ta alltid kontakt med prosjektets forskerteam hvis du opplever uønsket oppførsel.

MEN HUSK: Hvis du ikke bruker ditt virkelige navn, men et hemmelig pseudonym, og ikke laster opp personlig informasjon som gjør deg direkte eller indirekte gjenkjennelig, vil ikke de andre brukerne av appen vite identiteten din.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Du kan alltid velge selv om du vil dele eller skjule kartkoordinater, eller helt skjule bidraget ditt, for andre. På denne måten kan bare administrator- og moderatorbrukere se innholdet og stedet du har lagt inn i Appen.

Du kan også enkelt trekke deg fra studien ved å fjerne brukerkontoen din eller personlige data fra appen og be din lokale forsker om å slette eventuelt eksporterte personopplysninger fra prosjektets forskningsdatabase. Dine personlige data vil da bli slettet fra SPOTTERON-databasen ved neste dataoppdatering.

Hvordan vil dataene bli håndtert?

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til formålet som er spesifisert i dette informasjonsbrevet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket (GDPR).

Kun SPOTTERON vil ha tilgang til og lagre navnet ditt, fødselsdato og e-postkonto. Personopplysningene du oppga for brukerkontoen din da du registrerte deg på plattformen vil bli lagret sikkert på plattformen. Forskerteamene vil kun ha tilgang til pseudonymiserte data.

Hver partnerinstitusjon vil utnevne én forsker som skal være ansvarlig for å eksportere (kopiere) pseudonymiserte datafiler fra SPOTTERON-plattformen. De kopierte datafilene vil bli lagret på en konfidensiell og sikker måte ved OsloMet ved bruk av passordbeskyttede datasystemer. Dataene dine og samtykkebrevet ditt blir lagret ved OsloMet via den krypterte TSD-serveren (Service for sensitive data) lokalisert ved Universitetet i Oslo som OsloMet har en avtale med. Dataene vil bli behandlet og analysert av det lokale forskerteamet og et forskerteam bestående av forskere fra EU-land og to land utenfor EU (Norge og Storbritannia).

Deler av de pseudonymiserte dataene (statistikk, bilder og tekstfelt) vil bli brukt i publikasjoner og presentasjoner, og som informasjon til offentligheten uten å avsløre din identitet.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes?

For å la andre lære av prosjektet og hvordan en app for folkeforskning kan se ut, vil appen være åpen for publikum på SPOTTERON-plattformen frem til 31. desember 2024. Da sletter SPOTTERON innholdet og personlig brukerinformasjon fra appen innen 14 dager.

Du er velkommen til å delta i andre Citizen Science-prosjekter med brukerkontoen din som du har tilgjengelig på SPOTTERON-plattformen. Hvis du bestemmer deg for å slette brukerkontodataene dine, kan du gjøre det når som helst direkte i YouCount-appen. De vil da bli slettet umiddelbart. For å gjøre det, naviger til innstillingspanelet via hovedmenyen, hvor du kan finne grensesnittet for fullstendig sletting av dine personlige data. Etter å ha skrevet inn passordet og bekreftelsen, slettes alle data umiddelbart. Dette er permanent og kan ikke reverseres.

Når prosjektet avsluttes, vil forskerne anonymisere alle dataene for fremtidige analyser og publikasjoner.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra OsloMet har Personverntjenester (Sikt) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
 • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
 • å få slettet personopplysninger om deg
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål om prosjektet, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, vennligst kontakt ansvarlig institusjon og forsker i Norge:

OsloMet:

Med vennlig hilsen,
Reidun Norvoll (Koordinator, OsloMet), Aina Landsverk Hagen (Prosjektleder norsk case)

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester (Sikt) sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med Personverntjenester på epost (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller på telefon: 53 21 15 00.

Samtykke

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet YouCount og YouCount’s appstudie og har fått anledning til å stille spørsmål.

Ved å laste ned og registrere bruker på YouCount-appen, godtar du vilkårene ovenfor.

Du samtykker også til å bekrefte at du:

 • enten er 16 år eller eldre (eller 18 år og bor i Italia eller Litauen),
 • eller, hvis du er mindreårig, at du har kontaktet den lokale forskeren og levert skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte før du deltar.
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931