Informuotas sutikimas dalyviams

INFORMUOTAS SUTIKIMAS

Atkreipk dėmesį, kad dalyvauti gali tik jei esi:

 • 16 – 29 metų amžiaus ir  gyveni Austrijoje, Danijoje, Vengrijoje, Norvegijoje, Ispanijoje, Švedijoje arba Jungtinėje Karalystėje.
 • 18 – 29 metų amžiaus ir gyveni Italijoje arba Lietuvoje.

Projekte "YouCount" dalyvaujantys 13-17 metų amžiaus nepilnamečiai Italijoje ir Lietuvoje ir 13-15 metų nepilnamečiai kitose šalyse gali dalyvauti tik bendradarbiaudami su "YouCount" tyrėjais ir gavę raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.
Abejoji? Klausk vietinės "YouCount" tyrėjos Eglės Butkevičienės (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) arba projekto koordinatorės Reidun Norvoll (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Sveiki prisijungę prie "YouCount" projekto!

Kviečiame Tave dalyvauti projekte "YouCount" kaip jaunajį/-ą pilietį/-ę mokslininką/-ę, tyrinėjantį/-čią jaunimo socialinę įtrauktį! Čia norėtume suteikti Tau informacijos apie projektą - kas gali dalyvauti projekte ir koks tai projektas.

"YouCount” projekto ir tyrimo naudojant programėlę tikslas

"YouCount" tyrimas naudojant programėlę yra didesnio Europos Komisijos finansuojamo "YouCount" projekto, vykdomo nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2024 m. sausio mėn., dalis.

Projekto "YouCount" tikslas - plėtoti naujas žinias ir inovacijas, siekiant didinti jaunimo socialinę įtrauktį, pasitelkiant jaunimo piliečių socialinį mokslą, kuriame jaunimas dalyvauja kaip jaunieji piliečiai mokslininkai (bendra-tyrėjai). Jaunieji piliečiai mokslininkai dirba kartu su profesionaliais tyrėjais komandose ir/arba dalinasi savo kasdienio gyvenimo patirčių apie socialinę įtrauktį aprašymais YouCount programėlėje.

Projektas "YouCount" jungia devynių Europos šalių - Austrijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vengrijos ir Švedijos - vietos projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama įvairiems socialinės įtraukties aspektams, pavyzdžiui, galimybėms dalyvauti socialiniame gyvenime ir/arba darbo rinkoje, socialinio priklausymovietovei ar kitiems žmonėms jausmui arba aktyviam pilietiškumui, t. y. galimybei daryti įtaką politikos formavimui ar savo bendruomenei.

Projekte naudojame daug įvairių duomenų rinkimo metodų, pavyzdžiui, interviu ir seminarus, kuriuose dalyvauja mažesnės jaunų žmonių grupės. Be to, kartu su jaunimu ir ES įsikūrusia piliečių mokslo platforma SPOTTERON (www.spotteron.net), kuri taip pat yra projekto partnerė, sukūrėme programėlę "YouCount". Tyrimas naudojant šią programėlę suteikia galimybę padaryti jaunų žmonių balsą labiau girdimą, padėti geriau suprasti galimybes ir iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas, ir rasti galimus sprendimus tiek kiekvienoje šalyje, tiek visoje Europoje.

Daugiau informacijos apie "YouCount" galite rasti projekto interneto svetainėje: ☛ YouCount - Social Citizen Science (youcountproject.eu)

Kodėl pakvietėme Tave dalyvauti?

Nes esi 13-29 metų amžiaus ir parodei susidomėjimą išreikšdamas/-a savo nuomonę ir patirtį apie socialinę įtrauktį "YouCount" projekte vienoje iš devynių Europos šalių arba įsidiegei "YouCount" programėlę.

Kas gali dalyvauti tyrime naudojant programėlę?

Projekte kviečiame dalyvauti 13-29 metų jaunimą. Dėl teisinių apribojimų, taikomų moksliniams tyrimams devyniose projekte dalyvaujančiose Europos šalyse, kviečiame dalyvauti šias grupes:

 • 1 grupę: 16-29 metų jaunimą, gyvenantį Austrijoje, Danijoje, Vengrijoje, Norvegijoje, Ispanijoje, Švedijoje arba Jungtinėje Karalystėje.
 • 2 grupę: 18-29 metų jaunimą, gyvenantį Italijoje arba Lietuvoje.

Jei esi 13-15 metų amžiaus 1 grupėje arba 13-17 metų amžiaus 2 grupėje, tyrime naudojant programėlę gali dalyvauti tik susitaręs/-usi su atsakingu tyrėju [Eglė Butkevičienė / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] ir pateikęs/-usi raštišką tėvų ir (arba) globėjų sutikimą, įskaitant el. pašto adresą, kuriuo registruojiesi platformoje. El. pašto adresas reikalingas tik tam, kad galėtume identifikuoti Tavo tėvus (globėjus), siekiant dokumentuoti sutikimą. Pseudonimo, kurį pasirenki naudoti programėlėje, nurodyti nereikia.

Kas yra atsakingas už mokslo tyrimų projektą?

rojekte dalyvauja 11 partnerių iš devynių Europos šalių. Oslo Metropoliteno universitetas (OsloMet) yra projekto koordinatorius ir pagal jungtinės atsakomybės sutartį su partneriais yra atsakingas už visą projektą ir programėlę.

Kiti partneriai:

 • Centrinio Lankašyro universitetas (JK)
 • Vetenskap & Allmänhet (Švedija)
 • Stokholmo Södertörno universitetas (Švedija)
 • Vienos universitetas (Austrija)
 • ESSRG – Aplinkos apsaugos socialinių mokslų tyrimų grupė (Vengrija)
 • Aalburgo universitetas (Danija)
 • Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
 • Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italija)
 • Deusto fondas (Ispanija)
 • SPOTTERON piliečių mokslas.

Visi partneriai išskyrus SPOTTERON yra atsakingi už tyrimus ir duomenų tvarkymą. SPOTTERON konsorciumo vardu tvarko tik specialiai šiam projektui "YouCount" programėlės pagalba surinktus duomenis, išskyrus duomenis, kuriuos pateikėte užsiregistruodami SPOTTERON platformoje – šiems duomenims tvarkyti SPOTTERON turi savo teisinį pagrindą (žr. jų naudojimo sąlygas).

Ką tau reikia daryti dalyvaujant projekte?

Pirmiausia užsiregistruok SPOTTERON platformoje, nurodydamas savo šalį, gimimo datą, el. pašto adresą ir susikurtą vartotojo vardą (slapyvardį). Platformą galima rasti "Apple" app store, "Google Play" arba per internetinę programėlę "YouCount" svetainėje. Projekto programėlėje kaip vartotojo vardą reikia pasirinkti pseudonimą. Jei nori, gali sukurti tavo tikrosios asmenybės atpažinti neleidžiantį profilio atvaizdą, tačiau nepamiršk, kad jame neturi būti matomas tavo veidas ar kaip nors kitaip atskleidžiama tavo ar kitų asmenų tapatybė.

Tada naudojantis programėle gali interaktyviame žemėlapyje pažymėti vietą, kurioje esi, ir įrašyti savo pastebėjimus, patirtis ir galimybes, susijusias su jaunimo socialine įtrauktimi, atsakyti į klausimus ir pateikti vaizdus bei tekstą. Be to, gali teikti atsiliepimus kitiems dalyviams ir įsitraukti į diskusijas su jais. Naudojantis programėle taip pat gali būti pakviestas dalyvauti būsimuose "YouCount" tyrimuose. Visi programėlės naudotojai taip pat turi galimybių atlikti tam tikrą statistinę analizę.

Tačiau tu sprendi, kiek informacijos nori pateikti. Yra galimybė atšaukti prieigą prie vietos nustatymo paslaugos per savo įrenginį ir programėlėje paslėpti viešai prieinamas vietas, buvimo vietą ir stebėjimus. Taip pat gali pasirinkti nueiti į kitą viešą vietą ir pateikti savo komentarus iš ten.

Jūsų pateiktais duomenimis naudosis vietos ir Europos mokslinių tyrimų grupės, kurios atliks statistinę arba teksto turinio analizę, kad daugiau sužinotų apie teigiamus jaunimo socialinės įtraukties veiksnius ir galimus jaunimo iššūkių sprendimus.

Kokia yra dalyvavimo rizika ir nauda?

Dalyvaudamas/-a tyrime naudojant programėlę gali daugiau sužinoti apie socialinę įtrauktį ir kitų jaunų žmonių patirtį. Taip pat turi galimybę pasidalinti savo patirtimis ir dalyvauti kitose projekto dalyse.

Atliekant šį tyrimą nenumatoma jokia fizinė, socialinė, ekonominė, psichologinė ar teisinė žala.

Atkreipk dėmesį, kad "YouCount" programėlė yra interaktyvi, atvira socialinės žiniasklaidos programėlė. Todėl atidžiai apgalvok, kokią informaciją apie save ar kitus asmenis pateiki, ir žinok, kad duomenis gali pakartotinai panaudoti kiti asmenys. Kaip ir visose socialinės žiniasklaidos platformose, gali kilti netinkamo ar nemalonaus turinio pavojus. Todėl projekto laikotarpiu tyrėjai nuolat stebės programėlę. Be to, apie įvykius visada gali pranešti pačioje programėlėje (pažymint arba blokuojant kitus naudotojus ar turinį). Visada pranešk projekto tyrėjų komandai, jei susidūrei su bet kokiu netinkamu elgesiu.

TAČIAU: Jei naudosi ne savo tikrąjį vardą ir pavardę, o pseudonimą, ir neįkelsi asmeninės informacijos, pagal kurią būtų galima tave tiesiogiai ar netiesiogiai atpažinti, kiti programėlės naudotojai nežinos tavo tapatybės.

Dalyvavimas yra savanoriškas

Dalyvavimas projekte yra visiškai savanoriškas. Gali laisvai pasirinkti, ar, kada ir kaip nori prisidėti. Visada gali savarankiškai pasirinkti, ar nori dalytis/ slėpti žemėlapio koordinates, ar visiškai paslėpti savo pastebėjimus apie vietą nuo kitų. Tokiu atveju tavo įkeltą vietą ir jos aprašymą matys tik administratorius ir moderatoriai.

Taip pat gali lengvai pasitraukti iš tyrimo pašalindama(s) savo naudotojo paskyrą ar asmeninius duomenis iš programėlės ir paprašytu vietos tyrėjo ištrinti galimai pateiktus asmeninius duomenis iš projekto tyrimų duomenų bazės. Pasitraukimo atveju tavo asmens duomenys bus ištrinti iš SPOTTERON duomenų bazės per kitą duomenų atnaujinimą. Tau nebus jokių neigiamų pasekmių, jei dabar nuspręsi nebedalyvauti arba pasitraukti iš projekto vėliau.

Kaip bus tvarkomi duomenys?

Jūsų asmens duomenis naudosime tik šiame informaciniame laiške nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenis tvarkysime konfidencialiai ir laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens duomenų įstatymo, vadinamo BDAR)

Tik SPOTTERON turės prieigą prie tavo vardo, gimimo datos ir el. pašto paskyros ir juos saugos. Asmens duomenys, kuriuos pateikėte savo naudotojo paskyrai registruodamiesi platformoje, bus saugomi platformoje. Tyrimų grupės turės prieigą tik prie pseudonimizuotų duomenų.

Kiekviena institucija partnerė paskirs po vieną tyrėją, kuris bus atsakingas už pseudoniminių duomenų failų eksportą (kopijavimą) iš SPOTTERON platformos. Nukopijuoti duomenų failai bus saugomi konfidencialiai ir saugiai atsakingoje institucijoje [KTU], naudojant slaptažodžiu apsaugotas kompiuterines sistemas. Duomenis apdoros ir analizuos vietos tyrėjų grupė ir mišri tyrėjų grupė, kurią sudarys tyrėjai iš ES šalių ir dviejų ne ES šalių (Norvegijos ir Jungtinės Karalystės).

Dalis pseudonimizuotų (t.y. neleidžiančių tavęs atpažinti) duomenų (statistiniai duomenys, paveikslėliai ir teksto laukas) bus naudojami publikacijose ir pranešimuose bei kaip projekto viešinimo informacija, neatskleidžiant tavo tapatybės.

Kas nutiks su tavo asmens duomenims pasibaigus mokslo tyrimų projektui?

Kad kiti galėtų pasimokyti iš projekto ir sužinoti, kaip gali atrodyti piliečių socialinių mokslų programėlė, SPOTTERON platformoje YouCount programėlė bus atvira visuomenei iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tada SPOTTERON per 14 dienų ištrins programėlės turinį ir asmeninę naudotojų informaciją.

Naudodamasis/-i savo naudotojo paskyra, kurią galima rasti platformoje, gali dalyvauti kituose piliečių mokslo projektuose. Jei nuspręsi ištrinti savo naudotojo paskyros duomenis, tai gali padaryti bet kada ir nedelsiant tiesiog "YouCount" programėlėje. Norėdamas/-a tą padaryti pagrindiniame meniu nueik į nustatymų dalį, kur rasi nuorodą „visiškai ištrinti mano asmeninius duomenis“. Įvedus slaptažodį ir patvirtinus, visi duomenys iškart bus ištrinti. Duomenys bus ištrinti visam laikui ir juos ištrynus operacija negalės būti atšaukta.

Pasibaigus projektui, tyrėjai nuasmenins visus duomenis, kad juos būtų galima analizuoti ir skelbti viešai ateityje.

Kas mums suteikia teisę tvarkyti Tavo asmens duomenis?

Tavo asmens duomenis tvarkysime remdamiesi šiuo sutikimu.

Remiantis susitarimu su "OsloMet", Norvegijos Duomenų apsaugos tarnyba (Sikt) įvertino, kad asmens duomenys šiame projekte yra tvarkomi laikantis duomenų apsaugos teisės aktų.

Tavo teisės

Tais atvejais, kai surinktuose duomenyse galima nustatyti tavo tapatybę, turi teisę:

 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis,
 • prašyti, kad tavo asmens duomenys būtų ištrinti,
 • prašyti, kad neteisingi asmens duomenys būtų ištaisyti,
 • gauti savo asmens duomenų kopiją (duomenų perkėlimas), ir
 • siųsti skundą KTU Duomenų apsaugos pareigūnui arba LR Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Kur galiu rasti daugiau informacijos?

Jei turi klausimų apie projektą arba nori pasinaudoti savo teisėmis, kreipkis į:

OsloMet:

Nuoširdžiai Jūsų,
Dr. Reidun Norvoll (Koordinatorė, OsloMet), Dr. Eglė Butkevičienė (Tyrimo Lietuvoje vadovė, Kauno technologijos universitetas)

Sutikimas

 • Gavai ir supratai informaciją apie projektą "YouCount" ir tyrimą naudojant programėlę "YouCount" bei turėjai galimybę užduoti tau kylančius klausimus projekto tyrėjams.
 • Atsisiųsdamas/-a YouCount programėlę ir užsiregistruodamas/-a kaip vartotojas/-a, tu sutinki su aukščiau nurodytomis sąlygomis.
 • Taip pat patvirtini, kad esi 18 metų arba vyresnis/-ė. Jei esi nepilnametis/-ė, patvirtini, kad prieš dalyvaudamas/-a susisiekei su vietos tyrėju ir pateikei raštišką tėvų / globėjų sutikimą.
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931