Denmark

The Danish case takes place in South Harbour Copenhagen. It is an old industrial district and is today characterized as one of Copenhagen's vulnerable areas. The area is under high development, which has divided the community into an old and a new location. Due to the economic and cultural divisions, many different social and green actions have been initiated. Still, the young people seem to be forgotten in these processes, which have left the area with no activities for the young people (14-20years).

Together with the youths' rising interest and anxiety about sustainability and climate change, the case seeks to understand how the youths' experienced challenges and innovations can create social inclusion and civic engagement in the local community (citizenship). Aalborg University, also placed in the area, will facilitate and develop the Danish Case. Together with the local high school (Det Åbne Gymnasium), a local culture institution (Huset 2450), and the local youth institutions (Basisgruppen, SFC, and Rubinen), youth are recruited to participate as co-researchers and experts in the project. Through several co-design processes, the youth will be innovating sustainable and inclusive solutions to investigate if these processes can create empowerment for themselves or others. During the project, we will contact the municipality of Copenhagen and other political actors to secure that the findings and results can contribute to policymaking in the local area.

 

Den danske case vil foregå i Sydhavnen i København. Sydhavnen er et gammelt industri/arbejder kvarter og er i dag karakteriseret som et af Københavns udsatte boligområder. Området er under rivende udvikling, hvilket har delt samfundet op i en gammel og en ny del. På grund af de økonomiske og kulturelle forskelle i området er der iværksat mange forskellige sociale og grønne tiltag. Trods dette bliver mange unge glemt i disse udviklingsprocesser, som har resultereret i at der ikke er mange aktiviteter rettet mod den unge målgruppe (14-20 år). Disse omstændigheder blandet med en stigende interesse, men også angst, for bæredygtighed og klimaforandringerne, vil den danske case, prøve at forstå, sammen med de unge, hvordan deres levede erfaring og udfordringer kan skabe innovationer der kan fremme social inklusion og medborgerskab i ens lokalsamfund. Aalborg Universitet (som også er placeret i området), skal facilitere og udvikle den danske case. Sammen med det lokale gymnasium (Det Åbne Gymnasium), en lokal kulturinstitution (Huset 2450) og de lokale ungdomsinstitutioner (Basisgruppen, SFC og Rubinen) rekrutteres unge til at deltage som medforskere og eksperter i projektet. Gennem flere co-design-processer vil de unge undersøge og designe bæredygtige og inkluderende innovationer, med ønsket om at skabe empowerment af både dem selv og andre unge i lokalområdet. I løbet af projektet vil vi kontakte Københavns kommune og andre politiske aktører for at sikre, at resultaterne og innovationerne kan bidrage til politiske dagsorden i lokalområdet og forhåbentligt inspirere andre dele af kommunen.

Last modified on Tuesday, 08 February 2022 14:57
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931