Artist: László Erdélyi, hard of hearing graphic artist, member of the research group.

Hungary Case A

Social inclusion of hard-of-hearing youth (Location: Szeged, Hungary) - Hard of hearing (HH) youth is a marginalized social group facing many challenges in terms of inequality in education and employment opportunities and exclusion from various social spheres. The Szeged case aims to support the social inclusion of hard-of-hearing youth in the city of Szeged by making their voices be heard. In a collaborative research setting hearing and hard of hearing senior researchers from the University of Szeged and youth work together in investigating the challenges (e.g. employment, housing etc.) HH young people perceive when entering into adulthood. By connecting urban social actors (companies, social services, schools, civil society organizations) and the HH youth the case study promotes collaborations and support networks in the city. Working together also fosters the development of innovative tools and methodologies towards inclusive science and research.


A nagyothalló fiatalok társadalmi befogadása (Helyszín: Szeged, Magyarország) - hallássérült fiatalok egy olyan érzékeny társadalmi csoport, amely számos kihívással néz szembe az oktatási és foglalkoztatási esélyegyenlőtlenség, valamint a különböző társadalmi szférákból való kirekesztés tekintetében. A szegedi eset célja, hogy támogassa a városban élő hallássérült fiatalok társadalmi befogadását, hogy hallhatóvá tegye hangjukat, történeteiket és megéléseiket. Egy kollaboratív kutatás keretében a Szegedi Tudományegyetem részvételével hallássérült és halló senior és fiatal kutatók együtt vizsgálják azokat a kihívásokat (pl. foglalkoztatás, lakhatás stb.), amelyeket az érintettek a felnőttkorba lépve érzékelnek. A városi szereplők (vállalatok, szociális szolgáltatások, iskolák, civil szervezetek) és a hallássérült fiatalok összekapcsolásával az esettanulmány elősegíti az együttműködést és a támogató hálózatok kialakulását, erősödését a városban. A közös munka elősegíti az innovatív eszközök és módszerek kifejlesztését a kutatás inkluzívvá tételében.

Last modified on Wednesday, 18 May 2022 15:33
ImageSeperator 1390px 02 GirlWithCamera

Sign up for the YouCount Newsletter!

We publish quarterly updates on our work in a Newsletter that you can receive directly in your inbox. With every Newsletter, you learn more about YouCount and the people behind the project. We travel to the different cases and introduce you to young citizen scientists and other project members in each issue. Our Newsletter informs you about upcoming events and updates you on events you might have missed. Don’t miss out!

 SIGN UP HERE

Social Media

twitter facebook instagram linkedin

european unionYouCount is funded by the European Commission under Horizon 2020, GA No.101005931